DANIŞMANLIK ve DENETİM HİZMETLERİMİZ

Hızlı bir dönüşümün yaşandığı, her verinin elektronik ortama taşındığı ve denetim mekanizmalarının artık sistemler üzerinden yapılmaya başlandığı günümüzde; işlemlerin mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirilmesi önemli olduğu kadar; işlemlerin nihayete erdirildikten sonra gözden geçirilmesi, kontrolünün ve denetiminin sağlanması da ayrı bir öneme haizdir.

Zira mevzuat hükümlerinin çok sık değişmesi, yoruma ve değerlendirmeye açık gri alanların fazla olması, vergilendirmeye esas bilgi ve belgelerin değişken olması ve yapılacak yanlış bir değerlendirme ve işlemin cezai müeyyidesinin ağır olması hususları göz önüne alındığında; gümrük işlemlerinin denetiminin sağlanması, dış ticaret firmaları için profesyonel ve rasyonel bir davranış olacaktır.

Özellikle 2009 yılı itibariyle uygulaması başlatılan “sonradan kontrol” denetim programı kapsamında gümrük müfettişlerince beyanname verileri ile muhasebe, stok ve banka hareketliliklerinin karşılaştırılması şeklinde yerine getirilen ve tüm alanları kapsayan bir denetim gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Dolayısı ile firmaların esasen kendileri adına rehberlik olarak değerlendirebilecekleri, gümrük denetimine hazır olup olmadıklarını, işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığını tespit açısından yapılacak bir ön denetim hizmetini profesyonel olarak alma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede Bakanlık kökenli müfettişlerimizden oluşan kadromuz ile, müfettiş bakış açısı çerçevesinde memnuniyet duyarak yerine getirdiğimiz denetimlerimiz, sizin adınıza büyük bir rehberlik olacaktır.