GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Gümrük Müşavirliği kanunla kurulan ve tanımlanan ilk meslek özelliğini taşımaktadır.

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Gümrük Yönetmeliğinde genel hatları ile çerçevesi çizilen meslek, dış ticaret işlemlerinin yerine getirilmesi noktasında büyük bir öneme sahiptir.

Dış ticaret işlemlerinin yerine getirilmesinde esas alınan Gümrük Kanunu ve buna bağlı alt mevzuatın amacı: Türkiye Gümrük bölgesine giren ve çıkan veya transit olarak geçen eşya ve taşıtların işlemlerinin ne şekilde yapılacağını ortaya koymaktır.

Belirlenen ve birçok sair kurumla entegre bir şekilde çalışılmasını gerektiren bu kuralların usulüne uygun olarak yerine getirilmesinde gümrük müşavirliği önemli bir mihenk taşıdır.

Bu noktada dış ticaret işlemi yapmak isteyen firmaların en önemli ve ilk adımı, bu yolu kiminle yürüyeceğine karar vermesi olacaktır. Zira işlemlerin yerine getirilmesi sırasında yapılacak yanlış bir seçim ve değerlendirmenin telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara yol açabilme ihtimali yüksek olduğundan; dikkat, özen ve bilgi birikimin en üst seviyede olması, aynı anda birden çok kurum ile entegre çalışma sağlayabilecek teknik donanım ve insan kaynağına sahip olunması, zamana karşı yarışacak, her türlü krizi etkin bir şekilde yönetecek tecrübe ve olgunluğa erişmiş olunması gerektiği düşünüldüğünde, gümrük müşavirliği seçimi bir kez daha önem kazanacaktır. Bu çerçevede;
- İthalat, ihracat ve transit işlemleri başta olmak üzere tüm gümrük işlemlerinin tüm süreçleri ile birlikte yönetilmesi,
- Tarife ve mevzuat danışmanlığı yapılması,
- Tek Pencere Sistemi (TPS) işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması,
- Tek Pencere Sistemi (TPS) işlemlerinin yerine getirilmesi ve sonuçlandırılması,
- Lojistik, nakliye ve depolama hizmeti sağlanması,
- Özel nitelikteki işlemlerin hızlı ve pratik şekilde sonuçlandırılması,
- İhtiyaç ve talep doğrultusunda eğitim hizmeti verilmesi,
- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını alım sürecinin yönetilmesi,
- Bakanlık Müfettişliği yapmış kadromuz ile denetim ve danışmanlık hizmetlerinin yerine getirilmesi,
- Gümrük mevzuatı ile ilgili adli ve idari çekişmeli durumlarda itiraz, savunma ve yazışmaların yerine getirilmesi,
- WEB GÜMRÜK uygulaması sayesinde portalde yer alan verilerinize online erişimin (ile)sağlanarak tüm verilerin takibinin sağlanması,
Gibi hizmetler avantajlı ve ayrıcalıklı olarak size sunulacak hizmetlerimizdendir.

Bu kapsamda; sektörlerinin öncü firmaları ile paylaştığımız 20 yıllık bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi sizlerle de paylaşmaktan memnuniyet duyarız.